ORKİMDER

Kimyasal Stok Seviyesi, Covid Krizi Sırasında Kaydedilen Seviyeye Yakın


Kimya sektörünün stok seviyesi, kimya yöneticileri tarafından normal seviyelere göre çok yüksek olarak algılanmakta. Yöneticilerin nihai kimyasal ürün stoklarına ilişkin değerlendirme verileri, 2022’nin son 10 ayında stokların arttığına dair ikinci bir dalgaya işaret etmektedir. Kasım 2022’de kimyasal madde üretimi Mart seviyesinin %12 altında gerçekleştiği görülmekte. 


Ticaret tarafında da benzer bir eğilim gözlenmektedir. Kimyasallar için dış ticaret ortamı, Mart ve Eylül 2022 arasında hızlı bir ivme kaybına tanık olmuştur. Avrupa’daki durgunluk ve Çin’in zayıf gelişimi, ihracat ve ithalatın (hacim olarak) olumsuz eğiliminin arkasındaki iki ana itici güç olmuştur.


Değer açısından incelendiğinde, EU27 ticaret akışları, Mart ayından itibaren ithalat değerinin ihracat değerini aşmasının ardından, Ağustos 2022’den itibaren ihracat değerlerinin yeniden ithalat değerlerini aştığını göstermektedir. Ticaretle ilgili mevcut en son veriler (Ocak-Ekim), 2021’in aynı dönemine kıyasla 2022’de hala yaklaşık 1,7 milyar Euro’luk bir ticaret açığına dikkat çekmektedir. 


Enerji krizi, 2022’de kimyasal üretimi ve ticaret faaliyetlerini etkilemiştir. Enerji maliyetlerindeki son önemli düşüş ve yöneticilerin üretim beklentilerindeki olumlu gelişme, önümüzdeki aylarda işimizin sağlam bir şekilde toparlanmasını sağlamaya devam etmelidir. Şu ana kadar iş ortamının durumunun ise henüz talep tarafındaki artışlara yansımadığı görülmektedir.