ORKİMDER

Kariyer ve Mesleki Gelişim Etkinlikleri

Günümüzde öğrencilerin eğitim açısından hem bireysel ihtiyaçlarının karşılanması hem de araştırma yapma, bilimsel metotları kullanma ve eleştirel düşünme gibi birçok davranışı kazanmaları noktasında okulların yanı sıra okul dışı ortamların da her geçen gün önem kazandığı görülmektedir. Yani günümüz eğitim ve öğretim faaliyetleri evde, okulda, işyerinde ve mümkün olan her yerde ve her fırsatta yaşam boyunca devam eden bir sürece dönüşmüştür. Öğrencilerin yaparak yaşayarak edindikleri bilgilerin kalıcılığının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma boyunca öğrencilerin ilgili, meraklı ve öğrenmeye istekli oldukları görülmüştür. Öğrenciler ilk elden bilgi alma ve gözlem yapma imkânı bulduklarını ayrıca okulda aldıkları derslerle ilişkili olarak da bu tür geziler düzenlenmesinin daha eğlenceli olacağını ve öğrenmelerinin kalıcı olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple Orkimder olarak kimya üzerine öğrenim gören öğrencilerin kimya bilimini daha iyi öğrenmeleri ve mesleki aidiet duygusunun gelişmesi için sektör paydaşlarımızın desteği ile üretim tesislerine eğitici geziler organize etmekteyiz.
Üniversitelerin kariyer günlerinde sektör ve meslek tanıtımlarının yapılması.
İşveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlanırken; fuarlarda düzenlenecek iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları için kimya sektör paydaşları ile etkileşim sağlanmaktadır.