ORKİMDER

Öğrenci Burs Desteğimiz​

Organik Kimyacılar Derneği (Orkimder) olarak “Meslek Yüksek Okulu” ve “Lisans” Kimya bölümünde örgün eğitim alan öğrenciler için hazırladığımız “İstihdamlı Eğitim Burs” programımız ile burs desteği sağlamaktayız. Öğrencilere yalnız okul haytalarında hazır bilgi vermekle yetinilmemesi; eğitim sürelerindeki öğrenilen bilimsel bilgi ve yöntemlerinde uygulamalı sağlanmasının öğrencilere kalıcı bilgi sağlayacak ve doğru bir iş yaşamı kazandıracaktır. Akademik eğitim gelişimi hayat boyu devam eden bir süreçtir, bu gelişim okul eğitim hayatı ile başlar çalışma hayatıyla devam eder, bu sebeple de öğrencilerin gelecekleri için meslek sahibi olma hususunda oluşan kaygının okul hayatı boyunca iş hayatına sağlanacak adaptasyon ile ortadan kaldırılması mümkündür.

SSS

İstihdamlı Eğitim Bursu Nedir?
Örgün eğitim programında “Meslek Yüksek Okulu” ve “Lisans” düzeyinde Kimya bölümünde eğitim alan öğrencilerin aynı zamanda aktif olarak kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde kısmi süreli olarak çalıştığı bir istihdam programıdır.
İstihdam Eğitim Burs programı ile amaç nedir?
Kimya sektörünün ihtiyacı olan profesyonel ve nitelikli çalışanların sektöre eğitim hayatları itibariyle kazandırılması, ayrıca kimya bölümü öğrencilerinin eğitim gördükleri alanda çalışmaları teşvik etmektir.
Hangi bölüm ve okulda eğitim almalıyım.
Türkiye'de bulunan Kimya bölümü “Meslek Yüksek Okulu” ve “Lisans” örgün eğitim programlarında eğitim veren tüm okullarda okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler.
Açıköğretim öğrencisi burs başvurusunda bulunabilir mi?
Hayır. Sadece örgün eğitim öğrencileri burs başvurusnda bulunabilir.
Kimya bölümü dışında eğitim alanlar burs alabilir mi?
Hayır. Sadece Kimya bölümü “Meslek Yüksek Okulu” ve “Lisans” örgün eğitim programlarında eğitim alan öğrenciler burs alabilir.
Burs için çalışmak şart mı?
Evet. Öğrenim gördüğünüz süre boyunca kimya alanında faaliyet gösteren bir şirket bünyesinde haftada minumum 8 saat çalışmanız gerekmektedir.
Bu bir staj programı mıdır?
Orkimder istihdamlı Eğitim Bursu bir staj programı olmamakla staj yerine geçmemektedir.
Çalışacağım şirket nasıl belirleniyor.
İstihdam edilen şirketler Orkimder üyesi veya kimya sektöründe faaliyet gösteren paydaşlarımızdan oluşmaktadır. İstihdam edileceğiniz şirketlerin okulunuza en yakın lokasyonda olması ilk öncelikli kriterdir.
Çalışacağım şirkette çalışma sürem nedir?
Çalışma süreniz eğitiminizi aksatmayacak günlere göre belirlenmektedir. Haftalık çalışma süreniz kazanım elde edebileceğiniz deneyim için öngörülen 8 saatten az olmamak üzere planlanmaktadır.
Çalışacağım şirkette görevim nedir?
Bursiyerlerimizin istihdam edilecek şirketteki görevlerinin eğitim gördükleri yıl içerindeki teknik derslerini geliştirebilecekleri görevler olmasının sağlanması ve ARGE faaliyetlerinin içinde görev almaları hedeflenmektedir. Bu konuda yönlendirme ve görüş sunma derneğimiz orkimder tarafından sağlanır, çalışacağınız şirket içindeki iş akışına göre görevlendirme yetkisi İstihdam edecek olan şirketindir.
Çalışacağım şirkette SGK yapılacak mı?
Evet. Bursiyerlerimizin ilk işe girişlerindeki SGK girişlerinin eğitim hayatından başlaması sağlanmaktadır. Hiç bir bursiyerimiz SGK'sız olarak istihdam edilmemektedir.
Çalışacağım şirketten ücret alacak mıyım?
Evet. Bursiyerlerin çalıştıkları şirkette işe başlamadan önce yapacakları iş sözleşmesi ve işe giriş işlemleri ile ücret hakları bulunmaktadır. Ücretlendirme, asgari ücretin altında olmayacak bir ücret üzerinden bursiyer tarafından çalışılan süreye istinaden hesaplanacaktır.
Çalışacağım şirkette iş sözleşmesi yapılacak mı?
Evet. Bursiyer olarak istihdam süreniz boyunca siz ve çalıştığınız şirketiniz arasındaki ilişki kanunen resmi işçi-işveren iş ilişkisidir. Bu sebeple iş hayatını düzenleyen mevzuat, kanun ve yönetmeliklere tabii olarak çalışacağınızı unutmamalısınız. Çalışma süreniz boyunca çalıştığınız şirketin kural ve yönergelerine uymanız, uyamamanızdan dolayı şirketinizin size kanuni yaptırım uygulayabileceğini bilmeniz gerekmektedir.
Çalışacağım şirkette Orkimder 'in yetkisi nedir?
Orkimder, siz ve çalıştığınız iş yeriniz arasındaki çalışma koşullarınız için gözetim sağlayabilir ancak karar ve sorumluluk sahibi değildir.
Çalışarak alacağım ücrete ek olarak mı? burs alacağım?
Evet. Derneğimizden sağlanan burs'a ilave olarak çalıştığınız şirketten hakkedişiniz olan aylık ücretinizi de alacaksınız. [BURS + MAAŞ]
Çalışacağım şirkette uymam gereken kurallar nelerdir?
Bursiyerlerin çalıştığı şirketlerde çalışan ve işveren ilişkisi ile yasal olarak işçi statüsünde olduklarını unutmamaları gerekmektedir. Çalıştıkları süre boyunca iş verenlerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm talimat ve kurallarına uymak zorundadırlar. Ayrıca bursiyerlerin kendilerine iş veren tarafından verilen görev ve sorumluluklarını; çalıştıkları şirket kuralları, İSG, iş kanunu, kvkk ve iş hayatını düzenleyici diğer kanun-yönetmeliklere göre yerine getirmesi gerekmektedir.
Çalışacağım şirkette ayrılmam durumunda bursum ne olur?
Bursiyerin kendi isteği ile veya İstihdam sağlayan işveren tarafından uyarılmasına rağmen bursiyerin çalışma yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmesi halinde işveren, ORKİMDER’e bilgi vererek ve bursiyerin tüm yasal haklarını teslim ederek bursiyeri işten çıkartabilir. Bu durumda burs iptal edilir.

Burs Başvuru Formu

Meslek Yüksek Okulu, Lisans eğitim programlarından Kimya Bölümü öğrencisi olmayan ve başvuru formunu doldurup iletmeyen kişilere ait burs başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

! Değerli Bursiyer Adayımız, bu form ile iletmiş olduğunuz bilgiler bir ön başvuru niteliğindedir. Ön başvurunuzun değerlendirmesi  burs komisyonumuz tarafından yapılacaktır.  Başvurunuzun burs komisyon değerlendirmesine girebilmesi için yukarıda bulunan linkten başvuru formunu indirip doldurup onaylayarak; yukarıdaki başvuru formu yükle bölümüne yüklemeniz gerekmektedir.

Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri www.orkimder.org dernek web sitesi aracılığıyla ilan edilmektedir.
Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri www.orkimder.org dernek web sitesi aracılığıyla ilan edilmektedir. Burs Komisyonu tarafından belirlenen esaslara göre başvurular toplanır. Burs başvuruları dernek web sitesi aracılığıyla ön başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Burs başvurularında ön başvuru formu sonucu burs şartlarını sağlayarak dernek yönetim kurulu tarafından değerlendirmeleri yapılan ve başvuruları olumlu olan adayların ıslak imzalı dilekçe ile derneğe başvuru formlarını ulaştırması gerekmektedir.
Burs ücreti her yıl yeni öğretim yılından önce Orkimder Yönetim Kurulu Kararı ile Burs Komisyonu Tarafından dernek web sitesinde ilan edilir.
Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince banka aracılı ile yapılır. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir. Verilen burslar kural olarak karşılıksız olup öğrenciye herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması hâlinde bu tarihe kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.
Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince banka aracılı ile yapılır. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir. Verilen burslar kural olarak karşılıksız olup öğrenciye herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması hâlinde bu tarihe kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.
Burs kontenjanı her yıl yeni öğretim yılından önce Orkimder Yönetim Kurulu Kararı ile Burs Komisyonu Tarafından dernek web sitesinde ilan edilir.
– Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri, – Üniversite değişim programında bulunanlar, – Hüküm giyenler, – Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, – Kimya alanı dışında eğitim alanlar.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isim ve soy isimleri açıklanmaz, sadece başvuru numaraları yer alır. Burs alamaya hak kazanan bursiyere e-mail ve telefon ile bilgilendirme sağlanır.
– Derneğin kuruluş amacına ve tüzüğüne aykırı hareket edilmesi, – Başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması, – Öğrenim gördüğü okuldan mezun olunması, – Burs başvurusunda bulunamayacak olanlara ilişkin kriterlerden en az birine sahip olmak, – Burs süresinin sona ermesi, – İstihdam edilen şirketten ayrılması yada işten çıkartılması,