ORKİMDER

CEFIC, Cembureau, Cepı, Ceramıe-Unıe, Eula, Euroallıages, Eurofer, Eurometaux, Euromınes, Exca, Fertilizers Europe Ve Glass Alliance Europe ile birlikte Avrupa Komisyonu Başkanı’na acil bir AB eylemi çağrısında bulundukları ortak bir mektup gönderdi. Gaz ve elektrik fiyatları hakkında Benzer bir mektup Çek Sanayi ve Ticaret Bakanı Bay Jozef Síkela’ya da gönderilmiştir.

Mektup sahipleri enerji tüketimi yoğun endüstrilerde devam eden enerji krizinden ciddi şekilde etkilenen Avrupa ekonomisinin temel bir bölümünün temsilcileridir. Arz tarafındaki piyasa yoğunlaşması, Avrupa gaz fiyatlarının oynaklığı ve aşırı seviyesi göz önüne alındığında, gaz piyasasının çalışıp çalışmadığının sorgulanarak, bu durum elektrik piyasası için de ciddi sonuçlar oluşturabileceğinin değerlendirilmesi istenmektedir.

CEFIC ‘in mektubunda belirttiği konular;

AB gazının iki hafta önce kriz öncesi seviyesinin 15 katı, ABD fiyatlarının 10 katı ve Asya fiyatlarının çok üzerinde 334 €/MWh TTF spot fiyatlarıyla zirve yapmasıyla, normal piyasa kaybolur. Enflasyon yoluyla vatandaşlar üzerindeki mevcut etkinin ötesinde, gaz ve elektrik sanayi kullanıcıları üzerinde yıkıcı sonuçlar kaçınılmazdır. Son haftalarda Avrupa’da çok sayıda endüstriyel tesisin kapılarını kapattığı veya üretimlerini azalttığı görüldü ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasının olması bekleniyor. Bu büyük fabrika kesintileri, Avrupa’nın stratejik tedarik zincirleri için üçüncü pazarlara bağımlılığını artıracak ve küresel karbon emisyonlarını büyük ölçüde artıracaktır. Birçok enerji yoğun endüstri için şu anda Avrupa’da üretime devam etmek için bir iş gerekçesi veya yatırımlar ve daha fazla gelişme için görünürlük ve kesinlik yoktur. Bu kapanışların etkileri, Avrupa’nın endüstriyel tabanını ve daha geniş anlamda temel ürünlerin mevcudiyetini tehlikeye atan değer zincirlerimiz üzerinde de ciddi bir etkiye sahip olmaya başlıyor olduğuna dikkat çekmektedir.

Avrupa düzeyinde acil ve etkili eyleme ihtiyaç olduğu ve bu bağlamda proaktif rolün devamlılığının artarak sürdürülmesi sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bu nedenler ile Olağanüstü Enerji Konseyi öncesinde, Avrupa Birliği’ni, doğal gaz fiyatını sınırlamaya yönelik AB çapında önlemleri ve ayrıca elektrik fiyatlarını gaz fiyatlarından ayırmaya yönelik önlemleri acilen uygulamaya çağırıyor. Geçici kriz devlet yardımları çerçevesinin de bu yeni gerçeğe göre ayarlanması gerektiğini bildiriyor.