ORKİMDER

Avrupa, Enerji Krizinden Diğerlerinden Daha Fazla Etkileniyor

   2022’nin ilk 11 ayında kimyasal üretimi düşmüş ve üretim seviyesi 2021 seviyelerinin (Ocak-Kasım) %5,1 altında kalmıştır. Bu durum, çoğunlukla kimya sektörünü etkilemeye devam eden yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Dört kilit sektör, 2022’nin ilk on bir ayı boyunca EU27 imalat üretimi büyümesini artırmıştır: elektrikli ekipman, 2021’e (Ocak-Kasım) kıyasla 2022’de %4 büyümüştür; otomotiv aynı dönemde %4,4 büyüyerek biraz daha iyi performans göstermiştir. Makine ve teçhizat 2022 yılında 2021 yılına göre %4,9 büyümüştür. Son olarak ilaç sektörü, 2021 seviyelerinin %13,6 üzerinde bir çıktı kaydederek diğer tüm imalat sektörlerini geride bırakmıştır. Genel olarak, EU27 imalat üretimi 2022’de %2,3 artmıştır. 

   (Kaynak: Eurostat ve Cefic analizi Ocak 2023)